Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


8. Port Angeles

2009.08.23

invigorate - megerősik

whiny - nyüszítő, vinnyogó (a könyvben: érzelgős)

to jabber on - hadar, fecesrészik

She jabbered on about the boys ...

Throw a garetful glance sy's way - hálás pillantást vetni valaki irányában

quaint - eredeti, csinos, régiesebb (könyv)

boardwalk - palló, sétány (könyv)

dubiously - kétkedően

dress-up clothes - kicsipős ruha (pl. báli ruha)

take sy to a / the  prom - iskolai bálba vinni vkit

To grind teeth - fogat csikorgatni

make amends - jóvátesz

strap - pánt

drap - függöny

to tint - színez

tint - színárnyalat

in the wake of - közvetlenül valami után / aztkövetően, következtében

in sy's wake - nyomában

gloom - elmosódik

off-white - szürke

nonchalant (nonsö l'aant) - közönyös, nem törödik, hidegvérű

clad in - öltözik

meander (mi 'endör) - elkalandozik, tekereg

meander through the streets

outdoorsy - szeret kint lenni típus

I was beginning to really like - kezdtem megkedveli

rhinestone - hamis gyémánt

rhinestone jewelry - bizsu

direction - pointed out - irány mutatva van

streets feding up with end-of -the-workday traffic - az utcák nelnek eg a munka utáni forgakommal

little foot traffic- kis gyalogos forgalom

and then loop around after a few blocks

raucously érdes (hangon)

cut-off jeans

heavyset - zömök

somber - komor

padlock - lakat

chain-link fence - drótkerítés

barbed wire - szögesdrót

a chain- link fence topped with barbed wire protecting a storage yard

clouds piling up on the western horizon

sunset- naplemente

streak - csík, sugár

pass sy - halad valami mellet

... that had nothing to do with  ... nincs köze

A chill that had nothing to do with the weather made shiver me again

shoulder strap  válszíj

sling, slung, slung -

Strap I had it slung accross my body

duffle- düfni

duffle bag - háti / iskoali /katonai zsák

boisterous - féktelen (zaj)

boisterous noice

inhibit - megakadályoz

blind street / drive- zsákutca (zsákfeljáró)

I was half turned in anticipation - elszámítottam magam

I had to hurriedly correct - sietősen módosítanom kellett , rögtönözni kellett (könyv)

to dash - nekivág / nekilendül

dash - ütődés, gondolatjel

dashboard - a lovaskocsin ütődés ellen védő tábla ... innen a műszerfal

I dashed across the narrow drive  - nekilendültem, átlendültem a keskeny felhajtón

to dash off - elszáguldozuik

make a dash - valami után veti magát

cut a dash - nagy hatást kelt

to dash - nekivág, nekilendül

outrun sy- lefutni

trip and go - ? sprint (könyv szerint) ilyen jelentést nem találtam

sprawl - elterpeszkedik, elterebélyesedik, össze-vissza nő.. elhasal

footfalls - léptek

The footfalls were definitely farther back

fall farher behind- lemarad

the men behind me falling ever so slightly farther with every steps

to take forever - örökké tart

They were sorry -már bánják

intersection (intü s'eksön) - kereszteződés

I skipped around the corner - befordultam

skid

 

IGE:

1. transitive and intransitive verb slide dangerously across surfaceto slide across a surface, or make a vehicle slide across a surface, usually unintentionally, so that the wheels lose their grip and control is lost

2. intransitive verb slide over surface without rollingto slide across a surface without turning around and gripping it in the proper way

3. transitive and intransitive verb slide sidewaysto slide sideways, or make an aircraft slide sideways away from the center of curvature when it is insufficiently banked in making a turn

4. transitive verb drag logsto move logs by dragging them

5. transitive verb move something on skidsto lift or move something along using a track made of poles or logs

FŐNÉV:

 

1. uncontrolled slidean uncontrolled slide across a surface in a wheeled v

 • csúszás
 • csúszótalp
 • csúsztató
 • csúsztatópálya
 • csúsztatósa

 2. aircraft runnera runner on the underside of an aircraft, used as part of its landing gear (kifutó)

3. palleta low pallet on which goods are loaded for handling or transport

4. pole used to form track: one of two or more logs or poles used to form a track for sliding or rolling something along, e.g. from a truck to the ground

 • rakodó rúd

5. mechanical engineering block used to prevent wheel turninga shoe or block used to prevent a wheel from turning, e.g. when a vehicle is descending a hill

 

 • ék
 • féksaru
 • kerékkötő

6. nautical ship's fender: a wooden structure hung over the side of a ship to protect the ship in loading and unloading cargo

 

 • Skid, a pallet, a wood or plastic platform for holding machinery or equipment
 • Skid (aerodynamic), an outward side-slip in an aircraft turn
 • SKID, a pop rock music band based in Gent, Belgium, Europe
 • Skid steering, a method of steering in which wheels or tracks are skidded sideways
 • Skid mark, a mark left where two surfaces rub against each other, especially a locked vehicle wheel on the road
 • Skid, a sled runner
 • Skid road, a log path for removal of logs from a hilly forest
 • Skid row, a neighborhood with a large number of vagrant people
 • Skid, a type of fairground ride
 • Skid (gang), a gang of disenfranchised, delinquent youth
 • Skidder, a vehicle used in a logging operation for pulling cut trees out of a forest in a process called "skidding"

 

Kép

 

 

Kép

 

 

Kép

Kép

Kép

 

Kép

 

hit the skids -  elcsúszik, elbukik

on the skids -  lecsúszás, veszett fejsze, szarban lenni

put the skids under him -tönkretenni valakit

I skidded to a stop - földbe gyökerezett a lábam. Stopba csúsztam.

I came to a stop- ua

I froze dead  - kővé dermedtem

The street was lined on both sides by

to lounge (about / against) - lebzsel kózsál

I was being herded - terelve voltam

wasted attempt -hiábavaló próbálozás

take a detour - kerülőt tenni

stocky / thickset - zömők

a booming voice shattered the intense quiet - robbanó hang törte meg az inztenzív csendet

look past sy - átnéuni vkin

to surrender - megad

shrug away -elrugaszkodni

warily- óvatosan

to brace megerősít. alátámaszt, dúcol

brace - kapocs, támasz

to brace itself

I braced myself - nekigyürküztem

feet apart - terpesz

Heel of the hand

thrust upward - felfelé döfni

to shove - lökés tolás taszít rak

push away

shove it! - gödeskaugratás

Take this work and shove it.

Putting something into an empty space, like a hole. Take your fucking bullshit back and shove it up your asshole

1. move something with force: to push somebody or something along or forward with force

2. push somebody or something roughlyto push somebody or something in a rude or careless way

push: a strong push

Shove back - visszalök

shove off vítzre lük. eltávolodik

I am shoving his noise int the brain - az agyába nyomom az orrát

eyesocket - szemgödör

to hook around - megforgat

pop his eyes out - kinyomni, kipukkasztani a szemét

knee to the groin - térd az agyékba

 incapaicitate (,inkö  p'eesitét)
 - megfoszt, megakadályoz

terror incapacitated me - a rémület megbénított

I wasn't going out without taking soemone with me - go out, it meghal értelemben

to dive, dove, dove -  merül, búvárkodik

I dove into the road -  fejest ugrottam az útra / kipedültem az útra

fishtail around- kiperdül

the feeling of security washed over me

the choking fear vanished

slamming the door shut

swerve (swörv) - csvarodik, fordul, falsot ad, eredeti iránytól eltér

[ Old English sweorfan "file, scour, turn aside" < Indo-European, "to turn"]

turn away from direct courseto make a sudden change in direction, often to avoid a collision, or make something change direction suddenly
had to swerve the car to avoid a pedestrian

abrupt change in direction: a sudden change in direction

Can be used in place of "groove."
Used most often in a sexual reference. "Get your swerve on.

to drive side right - to side left
swerve right, swerve left swerve right swerve left
(song: swerve on em' - lil boosie webbie

 

swerve from the straight path - letér az egyenes útról

put on your seat belt

speed, sped, sped -felgyorsír

to clutch- kapaszkodik

clutching the seat with both hands

to obey - engedelmeskedik

 

snap -csattan, csattanás

to take a sharp left

I felt utterly safe

profound relief - mélységes megkönnyebülés

diliverance - megszabadítás, átadás, szülés

hoarse - rekedt, érdes

livid  rettenetesen dühös, fakó. halálsápadt

his tone was livid

clear my throat

croak - brekeg, krákog

prattle- fecseg, facsegés

pinch -becsípés, becsípm  megcsíp szükség

pinch the bridge of his nose

 

to pinch =

1. transitive and intransitive verb grip something between finger and thumbto grip or squeeze something tightly between finger and thumb or between two hard objects or edge

 • becsíp
 • becsípés
 • beékel
 • befűződés
 • belecsíp
 • beszűkülés
 • csíp

2. transitive and intransitive verb be too tight and painfulto painfully constrict or squeeze a part of the body
These shoes are pinching my feet.

 • szorít

3. transitive verb wither (elsorvad) somethingto make somebody or something become shrunken or withered, especially through harsh conditions such as cold or hunger
a face pinched with grief and pain


4. transitive verb impose financial hardship on somebodyto put somebody in financial difficulty
Unexpected expenses have really pinched me this month.

 • szorít

5. transitive and intransitive verb steal somethingto steal something or take something without permission ( informal )
Who's pinched my pen?

 • csen
 • elcsen
 • ellop


6. transitive verb arrest somebodyto arrest somebody for wrongdoing ( informal )

 • nyomás
 • szorít
 • letartóztat

7. transitive verb gardening remove shoots to encourage bushy growthto remove new shoots (sarjadék) and buds from a plant to make it become more bushy

8. transitive verb sailing sail vessel into windto sail a sailing vessel too close to the wind, so that it loses wind from its sails

9. intransitive verb mineral extract narrow and disappear: to become gradually narrower, eventually disappearing entirely ( refers to a vein of ore )

a pinch =

 

1. painful squeezea painful squeeze or nip, especially with the thumb and finger
a pinch on the arm

 • csípés
 • csípéstől származó bőrhiba
 • nyomás


2. very small quantitya very small amount of a substance, especially the amount held between the thumb and first finger
Add a pinch of salt.

 • csipet
 • csipetnyi

3. crime  ( informal )
Same as  robbery

 • lopás

4. arrest of somebodyan arrest made by the police ( informal )

5. critical time: an emergency or critical situation

 

Állítólag van valami emelőrudas jenetése is  (nem igazán talltam rá bizonytékot)

 • kritikus helyzet
 • kutyaszorító
 • emelőrúddal megemel
 • feszítőrúd
 • kiékel
 • kiékelődés
 • kiékülés
 • körmös emelőrúd 

at a pinch - végszükség esetén

pinch grip = csipő fogás

 

Kép

 

feel the pinch - koplal

in a pinch - ha minden kötél szakad

pinch bar - feszítővas

pinch hit beugrik

pinch hitter - beugró, kisegítő

take sg with a pinch of salt - kis kételkedéssel fogad

feel the pinch -  to have financial problem

in a pinch if absolutely necessary, although preferably not

[13th century. Via assumed Anglo-Norman pincher, variant of Old French pincier< assumed Vulgar Latin pinctiare "to prick"]

 

forefinger -mutatóujj

wrack -roncsol, kínoz

wrack my brain - megerölteti az agyát / töri aza gyát

to run over - elüt

trivial - jelentéktelen

flare - lobban, kirejejed

previous irritation flaring - a korábbi irritáció kitrejed, fellángol

paralyze- lebénul

track them down - megkeresni

pronounced relief - lerívó

humor me - ne viccelj!

obstinate - csökönyös

allure - (á_l'úr) - csábít

highly attractive qualityan attractive or tempting quality
They couldn't resist the allure of the big city.

attract powerfully: to exert a very powerful and often dangerous attraction on somebody

hand her a tip

booth - fülke

 a partition of small ring of booth - különterem fülkékkel

gleaming smile -csillanó mosoly

momentarily (momenteröli) - futólagosan

Your server will be right out - mindjárt jön a pincér

dazzle - elkápráztat

repress - elfojt

right on cue - végszóra

she stood with her back to me - háttal állt nekem

place sg on the table

 just the same - anyway, ? all the same

 coy - félnl, szemérmes, (tetteti:  könyv kacérnak fordítja, ami részben, csak részben igaz )

 

coy smile

 

Kép

 

 

 

 

 

1. evasiveannoyingly reluctant to make a commitment or to divulge something

2. pretending to be shypretending, in a teasing or provocative way, to be reserved or modest


3. shy: shy or reserved in social situations

 

Kép

Kép

obedient (obidient) - engedelmes

obedient husband:

 

Kép

turtleneck sweater fit him snugly

snug - rendes (átv értelemben) rende kis ..., rendes jövedelem

nem nagy de elegendő

1.. small but comfortablesmall in size but offering a comfortable well-arranged space
a snug cottage

2.. cozywarm and comfortable

 • nem nagy, de elegendő
 • aranyos, barátságos, csinos kis
 • kényelmes, kényelmesen elegendő
 • kényelmes kis szoba, meghitt
 • barátságos zug, kedves, kellemes

3. sheltered: protected from the weather
The fishing boats were snug in the harbor

3.b concealedoffering a safe and private hiding place

 • védett
 • viharra felkészült
 • viharra jól előkészített
 • viharra jól felkészített

4. close-fitting: fitting comfortably close or too close
The sweater was perhaps a little too snug.

 • nem nagy, de elegendő
 • éppen beleill
 • éppen hozzásimuló
 • szép formájú

5. seaworthy (tengerképes, ready)seaworthy because of being well-built


6. financially secure: allowing one to live comfortably and securely, without having to worry about money

 • nem nagy, de elegendő
 • rendes
 • tisztességes
 • tisztességes megélhetést biztosító
 • biztos
 • eléggé jövedelmező

 

 • egyszerű vonalú
 • gondozott

 

a snug

1. U.K. small room in pub: a small room or enclosed area in a pub allowing a small number of people to sit in private

2. peg for holding bolt: a small peg used to hold the head of a bolt in place while a nut is tightened onto the end

 • rögzítő pecek

to snug:

1. intransitive verb snuggleto lie closely together or curl up in a cozy way
snugged with a book near the fire

 • kényelembe helyezi magát
 • kényelembe teszi magát
 • jól befészkeli magát

2. transitive verb make somebody snugto make somebody comfortable and warm


3. transitive and intransitive verb secure boat:  to make a boat secure to weather a storm

- bebiztostí

ogle - stír

öl, szemez

 

Kép

stare at somebody desirously: to look at somebody for sexual enjoyment or as a way of showing sexual interest

 

sliding my arms into the jacket

drafty hallway - huzatos előszoba

cologne - kölni  (ko l'ón, kö l'ón)

shove them (jacket's arms) back - visszatol, taszít, vissaztür

bread basket

butterscotch -karamell

alabaster  (eelee b'eestör )

Kép

 

 

 

 

 

 

 

brow - orom, szemöldök, homlok, arc

Kép

1. forehead: the area on somebody's face above the eyes and below the 

2. anatomy 
Same as  eyebrow (sense 1

3. top of hill: the top edge of a hill or t

he highest part of a slope

furrow -barázdálódik

his alabaster brow furrowed

 

nible - rágcsál

 

Kép

somber - mogorva, sötét, komor, kietlen

[Mid-18th century. < French sombre "gloomy" < assumed Vulgar Latin subumbrare "to shadow" < Latin sub "under" + umbra "shade"

1. dark and gloomylacking light or brightness and producing a dull, dark, or melancholy atmospher

2. dark in color: having a color or tone that is dark, dull, or suitable for a serious mood or occasion

3. serious and melancholymarked by or conveying strict seriousness combined with sadness or a troubled state of mind

Kép

crabby - morcos

 

Kép

Kép

set the dish - elhelyezi az edéynt, odarkja a kaját

ominious - baljós

I took a sip - ittam egy korty

smirk - önelégült mosoly

silverware - evőeszküz

double meaning in her words - kétértelmű SZVAI

convoluted question - kifacsart kérdések

wryly - ferdén. kényszeredetten fanarul

to curb - zaboláz

to curb intensity  -

waveringly - hullámzóan, habbozva

unroll my silverware - kitekerni az evőeszközt (mármint a szalvétából, amien hozzák)

I was thrilled that he was  playing along - izgatott voltam, hogy belemegy -e a játékba

devastate the crime rate - tönkreteszi a krimi9nál statisztikát

- elpusztít

- feldúl

- letarol

observant - figyelmes. megfigyelő

invariably - mindig , véáltozatlanul (biztosan)

un.e.qui.vocaly

un.e.qui.vocally -kétségkívül (áni kv'iviköli)

un·e·quiv·o·cal [ ùnni kwívvək'l ]

unambiguousallowing for no doubt or misinterpretation

fervent with gratitude - fooró / heves / teli

my number was up - rajtam a sor

if someone's number is up, they are going to die or to suffer This car came hurtling towards me and I thought my number was up.

scowl - haragos tekintet

abrupt - kapkodó, összeföggéstelen

Late 16th century. < Latin abruptus "broken off, steep," past participle of abrumpere "break off" < rumpere "break"]

stifle (szájfl) - elfojt

scoop up - felkanalaz

pop it up in my mouth -  bekap

stab ravioliy -

tosse in it

take off on your own . egyedül hagy

staring past me - semmibe meredt

the sun was finally setting - alkonyodott

startle - megijeszt egy fajtája

take you away , lave them alive - elvigyelek és életben hagyjam őket

he was as still a of he'd been carved from the stone  his skin resembled - mozsulatlan volt, oly mozdulatlan, mintha abból a kőből faragták volna ki, amelyre a bőre emlkékeztetett

How are we doing? - mindennel meg van elégedve

We're ready for the check. -fizetni szertnénk

to muddle - ööszezavarodik

 
1. transitive verb mix things together in disorder: to mix things together in a confused or disordered way
The disks have been carefully filed, so don't muddle them.
2. transitive verb confuse things: to confuse things in the mind ( often passive )
They look so much alike that it's easy to muddle them up.
3. transitive and intransitive verb confuse or be confused: to be confused or bemused, or cause somebody to be so
Tell me again slowly - you're muddling me.
4. transitive verb make water muddy: to make water muddy and unclear by stirring it
5. transitive verb stir alcoholic beverage gently: to mix or stir an alcoholic drink

leather folder - amibe a  pénzt kell tenni a pincérnek

apron -  kötény

hand it to him á tadja a (pénzt pl.)

stutter - dadog

turn the heater on high - felcsavarta a fűtést

It had gotten very cold - időközben nagyon lehült a levegő

It s your turn - te jössz!

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Cialis Sevilla EllBush

(Ellencoug, 2019.09.28 09:53)

Names For Generic Keflex Cialis Prix Bas <a href=http://viaonlineusa.com>viagra</a> Where To Order Fluoxetine 40mg Floxet Buy Clozaril Buying Celebrex In Mexico

Wells Fargo Credit Card Online

(Ezequiel, 2018.04.23 18:37)

A variety of other equities analysts also recently issued reports on CTXS.
Wells fargo careers login wells fargo login wells fargo loan login Tim Giuliani using the Greater Raleigh
Chamber of Commerce said this software makes sense to bring to the area.
Sarsfield's complaint, filed in San Francisco Superior Court by the law
firm Cotchett, Pitre & Mc - Carthy, alleges the bank engaged in the misconduct in order to boast
towards the public markets the Bank was achieving continuous growth, and pay themselves
lucrative compensation packages. Wells fargo financial login [url="https://loginto.us.com/"]wells fargo bank login[/url] wells fargo sign in online account The bank that perhaps
has supplanted Goldman Sachs as the most vilified name in finance posted earnings
Friday that on the surface looked lousy — subpar earnings per
share, revenue that also missed Wall Street expectations
by a serious bit, and internals that were at best mixed.

Hello

(Robertrer, 2018.04.13 22:33)